Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công nghệ chuyển giao
Công nghệ chuyển giao
Nghiệm thu dự án xậy dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận dê Ninh Thuận 
02/04/2018 
 
Chiều ngày 20/3/2018, Hội đồng khoa học tổ chức tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Dê Ninh Thuận”, dự án do Công ty sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện từ 12/2016-02/2018. 

Qua 15 tháng triển khai, dự án đã triển khai các nội dung và sản phẩm đề ra theo thuyết minh cụ thể tiêu biểu như: đã xây dựng được báo cáo chuyên đề về kết quả điều tra khảo sát hiện trang quy mô phát triển ngành chăn nuôi, sản xuất, chế biến Dê Ninh Thuận, các quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Dê Ninh Thuận” phục vụ cho việc nộp đơn và đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận. Sản phẩm Dê Ninh Thuận đã được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ chính thực tại Quyết định số 73866/QĐ-SHTT ngày 24/10/2017.

Nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm “Dê Ninh Thuận” được xác lập quyền sở hữu công nghiệp sẽ góp phần nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương và tăng lợi ích kinh tế cho các nhà sản xuất, kinh doanh; góp phần quảng bá cho hình ảnh của tỉnh Ninh Thuận. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, có những dự báo chính xác nhằm khai thác lợi thế và tăng giá trị tài sản trí tuệ trong từng sản phẩm. Hoạt động này sẽ góp phần cải thiện và thúc đẩy những yếu tố trên, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả của dự án còn tác động trực tiếp tới các đối tượng là các tổ chức, cá nhân chăn nuôi dê; tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm từ dê. Cụ thể, việc kiểm soát hiệu quả nguồn nguyên liệu và chất lượng sản phẩm sẽ tránh được tình trạng hàng nhái hàng giả (sản phẩm được sản xuất từ các địa phương khác nhưng gắn địa danh “Ninh Thuận”) từ đó giúp ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng giá bán của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận.

Hội đồng đã thống nhất thông qua kết quả dự án với mức đánh giá “Đạt yêu cầu”. Kết quả nghiệm thu và các sản phẩm thực hiện của dự án làm cơ sở để phát triển nhân rộng việc quản lý khai thác nhãn hiệu chứng nhận trong thời gian sắp đến.

Thanh Hưng – Phòng QLCNCN