Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Thanh tra KH-CN
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở 
01/04/2019 
 
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở
Xem nội dung tại đây: 376.KL.SKHCN ket luan thanh tra phong chong tham nhung.pdf