Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Hợp tác chiến lược tăng cường quản trị Sở hữu trí tuệ 
13/07/2018 
 

Cơ quan Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc  ký kết Bản ghi nhớ giữa hai cơ quan về hợp tác chiến lược nhằm tăng cường quản trị sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, nội dung của Bản ghi nhớ tập trung hợp tác cho hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng thẩm định đơn đăng ký sáng chế và hệ thống tự động hóa quản trị đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Bản ghi nhớ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp hai nước, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiện đang nhận được mối quan tâm to lớn của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hai Cơ quan sẽ hợp tác trong xử lý nhanh đơn đăng ký sáng chế (PPH), tăng cường tự động hóa quản trị SHTT và nâng cao năng lực, cụ thể:

Về xử lý nhanh đơn đăng ký sáng chế (PPH): Hai bên sẽ bắt đầu một chương trình thí điểm về PPH đối với các đơn đăng ký sáng chế nộp vào các Bên, bắt đầu từ ngày 1/6/2019. Thời hạn của chương trình thí điểm là hai năm, mỗi năm không quá 100 yêu cầu cho mỗi bên.

Đăng ký sáng chế có xuất xứ Hàn Quốc,  vào Cục Sở hữu trí tuệ, nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định, sẽ được đề nghị đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn nêu trên. Ngược lại, đơn đăng ký sáng chế có xuất xứ Việt gửi thẩm định cũng được hưởng cơ chế tương tự, xu thế này đang ngày càng phổ biến giữa các cơ quan SHTT trên thế giới, nhằm giảm thiểu nguồn lực cho công tác thẩm định đơn, đáp ứng đòi hỏi chính đáng của đơn.

Về tăng cường tự động hóa quản trị SHTT: hai bên sẽ hợp tác nhằm tăng cường năng lực tự động hóa quản trị SHTT, tìm kiếm các nguồn lực để nâng cao hệ thống quản trị đơn đăng ký SHCN tại Cục Sở hữu trí tuệ. Hiện nay, hệ thống quản trị đơn đăng ký SHCN tại Cục Sở hữu trí tuệ không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ của Cục. Bên cạnh, Cục Sở hữu trí tuệ đang nỗ lực tìm kiếm các sự hỗ trợ khác nhau từ các cơ quan và tổ chức sở hữu trí tuệ nước ngoài nhằm giải quyết vấn đề này. Với việc hợp tác với cơ quan SHTT Hàn Quốc,  hệ thống tự động hóa quản trị đơn tích cực hỗ trợ cho hoạt động về SHTT. Hai bên sẽ hợp tác nâng cao năng lực một cách toàn diện, gồm nhiều các hoạt động quan trọng: thẩm định đơn, xây dựng pháp luật và chính sách, quản lý SHTT, kinh doanh tài sản trí tuệ, tự động hóa sở hữu trí tuệ, thông tin sở hữu trí tuệ và các hoạt động khác.

Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ