Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Hội nghị đầu bờ: Mô hình bảo tồn nguồn GEN Nấm linh chi có nguồn gốc Vướn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận 
07/11/2019 
 
Vừa qua,  Ban  Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị đầu bờ về “Mô hình bảo tồn nguồn gen Nấm linh chi (ganoderma) có nguồn gốc Vườn Quốc gia Phước Bình”. Đây  là một trong những nội dung nằm trong dự án cấp tỉnh, do Sở KH&CN Ninh Thuận quản lý.


Tham dự hội nghị có đại diện Phòng nông nghiệp huyện, Hội nông dân huyện của huyện; Ông Trần Văn Khang, Giám đốc –Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ KH&CN Ninh Thuận và hơn 50 đại biểu nông dân tham dự. ThS Nguyễn Công Vân- Giám đốc vườn Quốc gia Phước Bình (Chủ nhiệm dự án) chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã giới thiệu tổng quan về nhiệm vụ bảo tồn các nguồn gen Nấm linh
chi (Ganoderma) có nguồn gốc Vườn Quốc gia Phước Bình, đồng thời giới thiệu kết quả tuyển chọn, phân lập các giống nấm và kết quả mô hình nuôi trồng 02 linh chi đỏ (Ganoderma Lucidum) và nấm linh chi đen (Humphreya endertii)  dưới tán rừng và nuôi trồng trong nhà.

Tại  hội nghị các đại biểu tham dự đánh gía cao về kết quả bước đầu của dự án, trong đó 02 mô hình nuôi trồng nấm linh chi đen dưới tán rừng và nuôi trồng nấm linh chi đen trong nhà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với thời gian nuôi trồng 04 tháng nuôi năng suất trung bình đạt 12kg khô/1000 phôi, với giá bán hiện nay 800.000-1.000.000 đồng/kg, mô hình có thể lãi từ 4.000.000-5.000.000 triệu đồng. Đây là mô hình có thể phổ biến nhân rộng cho người dân địa phương nuôi trồng nhằm tạo ra những sản phẩm đặc thù của địa phương, góp phần tạo sinh kế cho người dân, góp phần duy trì bảo tồn và phát triển các nguồn giống nấm linh chi tại Vườn quốc gia Phước Bình.

Trần Lập Kim-Trung tâm TT-ƯD tiến bộ KH&CN