Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ
Hội nghị đánh giá kết quả 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Phát triển các Sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận 
24/09/2019 
 
Chiều ngày 29/7/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh chủ trì họp định kỳ Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh): Trong 7 tháng đầu năm 2019, các Sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao ngày càng rõ nét, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tốt với 10/12 nhóm công việc trọng tâm, thường xuyên; việc xây dựng ban hành 12 sản phẩm đặc thù và 03 sản phẩm tiềm năng đặc thù của tỉnh là cơ sở quan trọng để Tỉnh có định hướng tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm theo lộ trình phù hợp, từng bước kết nối sản phẩm đặc thù với dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch miệt vườn,… để giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc thù của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh các nhiệm vụ theo kế hoạch, các ngành, địa phương đã chủ động xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ, phát triển các sản phẩm đặc thù gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương mình,... 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Phát triển. Đồng thời, giao các Thành viên Ban Phát triển, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục bám sát nội dung Kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, sáng tạo để thực hiện đảm bảo kịp tiến độ, hiệu quả; trong đó đặc biệt lưu ý các công việc trọng tâm như: Triển khai thực hiện tốt Đề án “Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường phục vụ nội tiêu và xuất khẩu” sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các nội dung ứng dụng tem thông minh của Đề án truy xuất nguồn gốc 12 sản
phẩm đặc thù theo tiến độ; triển khai hỗ trợ thí điểm mô hình bao trái nho và bao lưới táo, làm cơ sở đánh giá kết quả và triển khai nhân rộng trong thời gian tới./.

Admin