Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
HỌP TỔ THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH, KINH PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018 
02/06/2018 
 

Ngày 25/5/2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Tổ thẩm định thuyết minh, kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN, đợt 1 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp thẩm định.

Thực hiện Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 27/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn hồ sơ đăng ký cho doanh nghiệp cho các nhóm nội dung: Hỗ trợ bảo hộ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ Hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; giải thưởng chất lượng Quốc gia; hỗ trợ hoạt động tham gia Chợ công nghệ (tham gia sự kiện KH&CN kết hợp trưng bày sản phẩm đặc thù tại Nha Trang từ ngày 28/6 đến 01/7/2018). Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở kinh doanh thuộc các nhóm sản phẩm: Nước mắm, Hạt điều, Táo, Tỏi, Măng tây, Nha Đam, Dê Cừu là các nhóm sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Căn cứ vào các văn bản quy định và danh sách xin hỗ trợ, các thành viên trong Tổ thẩm định đã phân tích, nhận xét dựa theo các tiêu chí ưu tiên, kiểm tra tính đầy đủ và đúng pháp lý của hồ sơ, đồng thời phân tích đánh giá năng lực hoạt động, các sản phẩm, ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp xin hỗ trợ phù hợp với đối tượng và điều kiện phát triển ngành nghề của các doanh nghiệp, các sản phẩm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc nhóm các sản phẩm đặc thù và trọng yếu của tỉnh Ninh Thuận.

Tổ thẩm định thống nhất hỗ trợ 14 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ đăng ký tham gia chương trình căn cứ vào các định mức theo Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học năm 2018 là 138.000.000 đồng.

QCC