Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 
07/06/2018 
 

Ngày 23/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận đã tổ chức Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống Nopal tại Ninh Thuận”.

Đây là nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trực tiếp cho Trung tâm Thông tin- Ứng dụng tiến bộ KH&CN Ninh Thuận thực hiện  (Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 4/2015 – 3/2018). Mục tiêu của dự án là bảo tồn, lưu giữ tập đoàn 14 giống Nopal đã trồng tại Ninh Thuận.

Sau 03 năm triển khai, dự án đã đạt được một số kết quả nhất định: Xây dựng được 01 vườn giống gốc Nopal tại Trung tâm với diện tích 1.400m2 gồm 13 giống Nopal nhập nội và 01 giống địa phương. Các giống trong tập đoàn Nopal nghiên cứu đều thích nghi và sinh trưởng tốt với điều kiện khô hạn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, xác định được 6 giống cho năng suất tốt nhất có khả năng nhân rộng diện tích trồng tại Ninh Thuận dùng làm thực phẩm cho người và thức ăn cho gia súc.

Sau khi thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được của dự án, Hội đồng nhất trí đánh giá dự án xếp loại “Đạt” và kiến nghị giao Trung tâm tiếp tục duy trì Bảo tồn, lưu giữ 14 giống Nopal trên.

Mai Hương