Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Họp hội đồng khoa học công nghệ 
03/04/2018 
 

Thực hiện Công văn số 4391/BKHCN-ĐP  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019, sáng ngày 15/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp mời Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh họp đánh giá hồ sơ đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng phân tích thảo luận và cho ý kiến đối với các đề xuất đặt hàng theo các nội dung quy định tại Điều 14 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ 02 dự án sau: Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh một số loại cây ăn quả chất lượng cao kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán vườn tại huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận” và Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Ninh Thuận”;  

Hội đồng đề nghị các đơn vị chủ trì 02 dự án là Trung tâm Thông tin Ứng dụng Tiến bộ KHCN và Trung tâm Giống Hải sản cấp I, được Hội đồng đánh giá đủ điều kiện trên, khẩn trương điều chỉnh bổ sung các hồ sơ dự án theo quy định và theo ý kiến của Hội đồng, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình UBND tỉnh.

Mai Hương