Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến Ninh Thuận 
07/06/2018 
 

Sáng ngày 01/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ “Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Ninh Thuận”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ngành có liên quan, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Nha Trang đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Ninh Thuận” sẽ là cơ hội để các nhà nghiên cứu cùng các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận, chia sẽ và tìm kiếm giải pháp nhăm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tỉnh, từ đó góp phần hoàn thiện các nội dung nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh. Tại Hội thảo đồng chí Phạm Văn Hậu đã chia sẽ một số định hướng lớn của tỉnh về chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch, các thế mạnh và tiềm năng du lịch của tỉnh, đồng chí lưu ý kết quả đề tài cần bổ sung tổng quan các lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc thù khác biệt của tỉnh vào nội dung kết quả nghiên cứu.

Cũng tại Hội thảo các đại biểu đã tham gia ý kiến về các chuyên đề nghiên cứu do Trường Đại học Nha Trang trình bày nhằm hoàn thiện bổ sung kết quả báo cáo tổng kết trước nghiệm thu.

Thanh Hưng