Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
GIẢI PHÁP KẾT NỐI VẠN VẬT ĐỐI VỚI NÔNG TRẠI 
31/05/2018 
 

Giải pháp cho phép người sử dụng giám sát và quản lý từ xa qua internet trên nền tảng điện toán đám mây từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp trong canh tác sản xuất.

Giải pháp ứng dụng các cảm biến (sensor network) phục vụ trong nông nghiệp. Cảm biến sẽ giúp đo đạt các thông về số nhiệt độ, ẩm độ không khí, độ ẩm đất, ánh sáng mặt trời, độ pH, CO2, tình trạng sinh trưởng, sâu bệnh…tất cả sẽ được giám sát và điều khiển qua internet, trên điện thoại, thông minh hoặc máy tính. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác trong nông nghiệp giúp tăng năng suất và giảm thiệt hại từ tác động của môi trường.

Áp dụng: dùng trong nông nghiệp.

Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí, dễ dàng bảo hành bảo trì; Giám sát và quản lý từ xa qua internet nền tảng điện toán đám mây từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp trong canh tác sản xuất.

Độ phát triển của CN/TB: thương mại.

BBT