Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu 
01/06/2018 
 

Việc gắn thiết bị in cho Cột đo xăng dầu tạo văn minh trong thương mại, ngăn chặn hành vi gian lận, cung cấp bằng chứng khi xảy ra tranh chấp góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trong những năm qua, hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TC ĐL CL) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc nói chung và ở tỉnh ta nói riêng đã được các cấp, ngành quan tâm sâu sát, cùng phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường công tác quản lý với nhiều phương thức khác nhau như phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp quy thông qua các đợt tập huấn, tuyên truyền, mở các lớp đào tạo nghiệp vụ về quản lý đo lường, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra..., đã hạn chế đến mức tối đa hiện tượng gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đo lường đã được ban hành kịp thời, tạo ra hành lang pháp lý vững chắc nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về TC ĐL CL trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, việc gian lận trong thực tế vẫn xảy ra với nhiều hình thức khác nhau bằng cách thay đổi hoặc cài đặt thêm chương trình của IC chương trình Bộ chỉ thị điện tử, bộ truyền động, mạch tích hợp, ... của CĐXD để làm sai lệch kết quả đo nhằm trục lợi bất chính, gây hiệu ứng xấu trong xã hội trong thời gian dài.

Năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 759/KH-UBND ngày 08/3/2016 kế hoạch phòng, chống gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2016, nội dung chính của Hội thảo là Triển khai Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và chuẩn hóa IC chương trình bộ chỉ thị điện tử CĐXD của tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tại khoản 7 điều 6 của Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 có quy định CĐXD phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng kể từ ngày 01/7/2018  .

Ngày 06/4/2018, Chi cục tổ chức Hội nghị triển khai việc “gắn thiết bị in cho CĐXD” theo Thông tư 15/2015/TT-BKHCN và “Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa”. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp kinh doang xăng dầu, 05 nhà sản xuất CĐXD (Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Dương, Công ty CP Kỹ Thuật Phương Nam, Công ty CP Anh Thư, Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex và Công ty CP Kỹ Phát Lộc), đặc biệt còn có sự tham gia của 03 đơn vị bạn (Chi cục TC ĐL CL Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quãng Ngãi).

Việc gắn thiết bị in cho CĐXD tạo văn minh trong thương mại, ngăn chặn hành vi gian lận, cung cấp bằng chứng khi xảy ra tranh chấp góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông tin in trên chứng từ phải cụ thể, rõ ràng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; Kiểu, ký hiệu, số serial của CĐXD; thời gian bán hàng; chủng loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng dầu đã giao dịch.

Ngoài việc triển khai các quy định của pháp luật, hội nghị dành phần lớn thời gian để trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Các nhà sản xuất CĐXD trình bày nguyên lý hoạt động của các máy in chứng từ, cơ chế hổ trợ lắp đặt, bảo hành thiết bị, ... đã tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao của các doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi cho việc quản lý của các cơ quan chức năng.

Võ Văn Khoa – Chi cục Trưởng Chi cục TC-ĐL–CL