Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ
Dữ liệu bằng sáng chế của WIPO cho thấy các ứng dụng công nghiệp trong tương lai của trí tuệ nhân tạo 
05/11/2019 
 
Báo cáo 2019 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cho thấy nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp đang khai thác thương mại trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài các kỹ thuật và ứng dụng cụ thể, phân tích của WIPO đã xác định 20 lĩnh vực ứng dụng được đề cập trong 62% tất cả các bằng sáng chế AI. Các bằng sáng chế đồng dạng (Patent families) liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng AI xuất hiện trong những năm 1990s, trong đó các lĩnh vực vận tải và viễn thông vượt trội so với các lĩnh vực khác.

Theo WIPO, tổng cộng có 209.910 bằng sáng chế về AI đề cập đến một hoặc một số lĩnh vực ứng dụng. Hai lĩnh vực ứng dụng hàng đầu được đề cập trong các bằng sáng chế AI là viễn thông và vận tải, với hơn 50.000 bằng, tiếp theo là khoa học sự sống và y tế, và các thiết bị cá nhân, máy tính và tương tác máy tính - người. 4 lĩnh vực ứng dụng này chiếm 42% tổng số bằng sáng chế về AI.

Trong các lĩnh vực ứng dụng AI, các ngành công nghiệp hàng đầu là vận tải (15% trong số tất cả các bằng sáng chế liên quan đến AI), viễn thông (15%), và khoa học sự sống và y tế (12%).

IBM là công ty có danh mục bằng sáng chế lớn nhất (8.290), tiếp theo là Microsoft (5.930). Trong số 20 công ty hàng đầu, có 12 công ty Nhật Bản, 3 công ty Mỹ và 2 công Trung Quốc.

Hầu hết trong số 30 tổ chức và công ty có bằng sáng chế AI hàng đầu thế giới là các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, viễn thông và phần mềm, cũng như các lĩnh vực như năng lượng điện và sản xuất ô tô; chỉ 4 trong số 30 tổ chức và công ty này là các trường đại học hoặc các tổ chức nghiên cứu công.

Ứng dụng chức năng chính được các công ty hàng đầu đề cập trong các bằng sáng chế của họ là thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy cho đến nay là kỹ thuật AI được thể hiện nhiều nhất trong danh mục đầu tư ứng dụng hàng đầu.

Tổ chức hàng đầu trong số các trường đại học/tổ chức nghiên cứu công có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực AI là Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS). Hoạt động cấp bằng sáng chế của các trường đại học/tổ chức nghiên cứu Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể (từ 20 đến 60% hàng năm), cao hơn tốc độ tăng trưởng của các tổ chức từ hầu hết các quốc gia khác.

P.A.T (NASATI), nguồn: Báo cáo của WIPO 2019