Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết quả thử nghiệm xăng sinh học  (18/10/2018)
Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ).
TCVN ISO 9001:2015  (20/10/2018)

Lộ trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước xây dựng và chuyển đổi sang TCQG TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành trước 30/6/2021.

CHỈ ĐAO ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP ĐIỆN  (14/03/2018)

Chính phủ vừa có Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2017/QĐ-TTg VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI  (08/06/2018)

Triển khai quyết định số 46/2017/QĐ-TTg  ngày 24/11/2017 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.


KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU  (08/06/2018)

Công tác kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TC-Đ-CL nói chung và trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nói riêng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.
BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ  (08/06/2018)

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN về Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) theo Quyết định số 3883/QĐ-BKHCN và Quyết định số 3879/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

KỶ NIỆM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20/01  (08/06/2018)

Hàng năm Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam. Năm nay Ngành Đo lường tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20/01 với Slogan “Hoạt động đo lường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG XĂNG SINH HỌC E5 RON92  (08/06/2018)
Kể từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON92 và xăng khoáng RON95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính.
CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÔNG TƠ ĐIỆN, BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG, BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  (07/10/2016)
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận đã chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Điện lực Ninh Thuận tiến hành kiểm tra công tơ điện tại 05 Điện lực các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận và  Hợp tác xã kinh doanh tổng hơp Cà Ná – Phước Diêm theo Quyết định số 214/QĐ-CTĐC ngày 01 tháng 8 năm 2016; thời gian kiểm tra: từ ngày 04/8/2016 đến ngày 11/8/2016.
LỄ RA MẮT CÁC TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ  (19/04/2016)
Căn cứ Nghị quyết số 334/NQ-HĐTV ngày 30/11/2015 của Hội đồng thành viên EVN về việc điều chỉnh mô hình tổ chức và hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo tại Tổng công ty Điện lực miền Nam và công văn số 5076/EVN-TC&NS+KD ngày 02/12/2015 về việc triển khai phương án điều chỉnh mô hình tổ chức và hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20/01  (15/04/2016)
Chào mừng kỷ niệm 66 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 08/SL (20/01/1950 – 20/01/2016). Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục) tổ chức Hội thảo – Hội thi “Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam lần thứ VII năm 2016” diễn ra vào ngày 01/4/2016.

Chuẩn hóa IC chương trình bộ chỉ thị điện tử của cột đo xăng dầu   (09/03/2016)
Trong những năm vừa qua, Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận (Chi cục TCĐLCL) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có chức năng tiến hành nhiều đợt thanh, kiểm tra về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phát hiện nhiều trường hợp gian lận xăng dầu rất tinh vi như: thêm, bớt, thay thế, cài đặt lại IC chương trình bộ chỉ thị điện tử của cột đo xăng dầu để điều chỉnh nhằm gây sai số về đo lường làm thiệt hại cho người tiêu dùng.
TỔNG KẾT THẬP NIÊN CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ II (2006-2015) VÀ TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN I (2010-2015) CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG  (23/11/2015)
Ngày 15/9/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TC-ĐL-CL) tổ chức Hội nghị Tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ II (2006-2015) và Tổng kết giai đoạn I (2010-2015) chương trình quốc gia năng suất chất lượng. Tham gia Hội nghị có Lãnh đạo Đảng, Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương; Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TC-ĐL-CL của các tỉnh, thành phố; doanh nghiệp tiêu biểu; các Viện nghiên cứu, các trường Đại học; các chuyên gia trong nước và quốc tế. Tại tỉnh ta, có đồng chí Bùi Nhật Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - Trưởng ban chỉ đạo dự án “ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020” tham gia hội nghị này.
ĐÀO TẠO SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG BÁO TỰ ĐỘNG VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI  (23/11/2015)
Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng TBT Việt Nam đã phối hợp với Dự án hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của Châu Âu (Dự án EU-MUTRAP) tổ chức khóa đào tạo “Khai thác và Sử dụng Hệ thống Thông báo tự động về Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại (TBT)”.
KẾT QUẢ PHỐI HỢP KIỂM TRA ĐO LƯỜNG CỘT ĐO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN NAM  (23/11/2015)
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đã phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng huyện Thuận Nam, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường và Công an huyện Thuận Nam tiến hành kiểm tra đo lường tại 11 cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Nam.