Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Công cụ lan tỏa phong trào năng suất, chất lượng trong cộng đồng doanh nghiệp  (28/05/2021)

(Truyenthongkhoahoc.vn)
Qua 25 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) không chỉ giúp định hướng cho các doanh nghiệp (DN) tiếp cận toàn diện các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế thông qua các tiêu chí Giải thưởng, mà còn là công cụ hữu hiệu, tạo điều kiện cho DN hội nhập với thị trường trong và ngoài nước.
Hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đồng bộ, tiên tiến và hiện đại  (01/11/2019)
(Truyenthongkhoahoc.vn) Là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội thảo Nhóm Chuyên gia về Đo lường ASEAN lần thứ 6 (EGM-6) diễn ra trong hai ngày 16-17/9/2019, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Viện Đo lường Việt Nam (Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN) tổ chức.
CỘT ĐO XĂNG DẦU PHẢI CÓ THIẾT BỊ GHI, IN KẾT QUẢ  (19/09/2019)

Từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu.
Vai trò của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận trong việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng  (14/09/2019)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận (Trung tâm TĐC) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, được thành lập theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận, thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.