Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00053234
Tin Tức Nổi Bật

(Chất lượng Việt Nam – Vietq.vn) Vấn đề nâng cao năng suất chất lượng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được Bộ KH&CN đưa vào Chương trình hành động năm 2020.

Tin tức và sự kiện
Quan trắc nước nuôi trồng thủy sản bằng cảm biến nano  (07/04/2020)

(Báo Khoa học và phát triển) Sử dụng được cả trên bờ, dưới nước để quan trắc chất lượng nước, hệ thống cảm biến nano do Viện Công nghệ nano (INT) thuộc Đại học Quốc gia TPHCM nghiên cứu giúp người nuôi trồng thủy sản yên tâm khi chất lượng nước nuôi được cảnh báo tự động kịp thời khi có sự cố.
Khoa học và công nghệ