Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00026558
Tin Tức Nổi Bật

(VietQ.vn) - Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã triển khai áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng nhưng số lượng doanh nghiệp đạt kết quả thì thật sự vẫn còn hạn chế - chia sẻ của bà Vũ Hồng Dân, Trưởng phòng Tư vấn cải tiến năng suất, Viện Năng suất Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tin tức và sự kiện
Áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp còn hạn chế  (11/08/2017)

(VietQ.vn) - Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã triển khai áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng nhưng số lượng doanh nghiệp đạt kết quả thì thật sự vẫn còn hạn chế - chia sẻ của bà Vũ Hồng Dân, Trưởng phòng Tư vấn cải tiến năng suất, Viện Năng suất Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ.