Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00030768
Khoa học và công nghệ
HỘI THẢO KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP  (14/03/2018)

Chiều ngày 19/1/2018, Phân hiệu Đại học Nông lâm  đã phối hợp tổ chức “Hội thảo Khoa học Nông nghiệp công nghệ cao, tiềm năng và giải pháp” nhằm trao đổi một số ý kiến liên quan tới những vấn đề lý luận, thực trạng về ứng dụng công nghệ cao 4.0 vào nông nghiệp hiện nay và đề xuất một số giải pháp ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.