Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00032136
Tin tức và sự kiện
Nghiên cứu, sản xuất thành công một số sản phẩm nguyên liệu gạo  (24/04/2018)
(Vista) Đó là những kết quả chủ yếu của Dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm (maltodextrin, nha maltose và bột protein) từ gạo ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm”, mã số CT-592.DABKHCN.08.2015, thuộc “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm” 
Khoa học và công nghệ
Những giải pháp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5oC  (23/04/2018)

(NASATI) Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế-xã hội như sự bất bình đẳng, nhu cầu năng lượng và hợp tác quốc tế đến tính khả thi của mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu này và cũng tính đến các giả thuyết về công nghệ và nguồn lực.