Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00046345
Tin Tức Nổi Bật
Khoa học và công nghệ
Nghiên cứu qui trình chế tạo glucose và HMF (5- Hydroxymethylfurfural) từ biomass (rơm rạ) bằng các xúc tác khác nhau  (17/10/2019)
(Cesti.gov.vn) Đề tài do tác giả Nguyễn Đình Thành và cộng sự (Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng) thực hiện nhằm phát triển công nghệ chuyển hóa có xúc tác phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) thành hóa chất nền cho công nghiệp chất dẻo, dược phẩm trên cơ sở xúc tác có hoạt độ và độ chọn lọc cao; xây dựng quy trình chế tạo có thể triển khai được trong điều kiện Việt Nam, góp phần tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.