Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00044328
Tin Tức Nổi Bật
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với 06 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (kèm theo: danh mục nhiệm vụ). Trân trọng kính mời các tổ chức có chuyên ngành nghiên cứu phù hợp tham gia đăng ký tuyển chọn, theo các hướng dẫn cụ thể dưới đây: 1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 12 bản sao; trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14; một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Bộ hồ sơ và các biểu mẫu tương ứng gồm:
Tin tức và sự kiện
Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với 06 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh  (20/08/2019)
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với 06 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (kèm theo: danh mục nhiệm vụ). Trân trọng kính mời các tổ chức có chuyên ngành nghiên cứu phù hợp tham gia đăng ký tuyển chọn, theo các hướng dẫn cụ thể dưới đây: 1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 12 bản sao; trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14; một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Bộ hồ sơ và các biểu mẫu tương ứng gồm: