Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công nghệ chuyển giao
Công nghệ chuyển giao
ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI 
24/10/2017 
 

Trong 3 ngày từ ngày 23-25/8/2017, tại Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Thuận đã diễn ra lớp đào tạo kỹ thuật viên (kỹ sư) dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận”.

Việc triển khai dự án Tưới nước tiết kiệm trên nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình hạn hán thường xuyên xảy ra hiện nay, đồng thời giúp cho người nông dân vùng đồng bào dân tộc tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, áp dụng trong sản xuất nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm lượng nước tưới, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Ninh Thuận.

Với mục tiêu đó, Dự án đã đào tạo 04 kỹ sư của Trung tâm nắm vững kỹ thuật lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống tưới tiết kiệm trên các đối tượng cây trồng của dự án. Khi dự án triển khai, các cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo có thể độc lập tổ chức, thực hiện các mô hình trồng trọt có áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Sau khi kết thúc dự án, các mô hình triển khai sẽ là mô hình điểm để các hộ dân trong vùng, ngoài vùng dự án tham quan, học tập và áp dụng nhân rộng trên các đối tượng cây trồng khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Mai Hương