Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Công khai tài chính

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công(16/07/2020)- Quyết định ban hành quy chế, tại đây.

- Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công, tại đây.