Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 2/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 tại Chi cục TĐC 
07/07/2020 
 

- Quyết định công bố, tại đây.

- Biểu số 3 dự toán thu-chi ngân sách quý II, tại đây.

- Biểu số 3 dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, tại đây.
Admin 
Tin đã đưa
(19/10)
(19/10)
(29/09)
(23/09)
(17/09)
(10/09)
(25/08)
(16/07)
(16/07)
(16/07)