Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (QĐ 123) 
25/08/2020 
 

Quyết định công bố kèm theo, tại đây.
Admin 
Tin đã đưa
(19/10)
(19/10)
(29/09)
(23/09)
(17/09)
(10/09)
(16/07)
(16/07)
(16/07)
(13/07)