Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Mua sắm máy photocopy) 
23/09/2020 
 


- Quyết định công bố, tại đây;

- Biểu mẫu kèm theo, tại đây.
Admin 
Tin đã đưa
(19/10)
(19/10)
(29/09)
(17/09)
(10/09)
(25/08)
(16/07)
(16/07)
(16/07)
(13/07)