Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công 
16/07/2020 
 


- Quyết định ban hành quy chế, tại đây.

- Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công, tại đây. 
Admin 
Tin đã đưa
(19/10)
(19/10)
(29/09)
(23/09)
(17/09)
(10/09)
(25/08)
(16/07)
(16/07)
(13/07)