Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Tăng cường kết nối cung cầu công nghệ 
01/06/2018 
 

Kết nối cung cầu công nghệ 2018 hướng đến hoạt động thúc đẩy hợp tác đầu tư, nghiên cứu ứng dụng, phát triển và đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp, tăng cường sự kết nối giữa kết quả nghiên cứu ứng dụng của các Viện, trường với đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cho biết chuỗi hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ 2018 được tổ chức với quy mô quốc tế, là chuỗi sự kiện trình diễn, tiến hành từ đầu năm 2018 với các hoạt động như điều tra khảo sát nhu cầu công nghệ, nguồn cung công nghệ; tư vấn kỹ thuật, tư vấn tiếp nhận công nghệ; tổ chức các buổi kết nối trực tiếp cung và cầu công nghệ.

Đối với hoạt động Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN sẽ tập trung vào mục tiêu nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ đối với các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Kế hoạch tổ chức hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ năm 2018 sẽ diễn ra tại Thành phố Cần Thơ trong tháng 10/2018.

Trong tháng 10/2018 sẽ diễn ra 09 hoạt động chính trong chuỗi sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu về công nghệ, đó là: Khai mạc “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ quốc tế”; trình diễn, giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp, các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tư vấn công nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất; tư vấn kết nối tài chính - công nghệ; tọa đàm chuyên sâu về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, vật liệu mới; diễn đàn chính sách phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại; Hội thảo quốc tế Kết nối chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Bế mạc Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ.

Trong khuôn khổ hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, có 3 sự kiện đó là: Hội thảo về thúc đẩy hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc thù theo quy mô vùng; Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lần thứ 11 năm 2018, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Nguồn: Truyền thông KH&CN