Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Thanh tra KH-CN
Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ 
01/04/2019 
 
Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Xem nội dung tại đây: 1190.BC.SKHCN bao cao ket qua pho bien GDPL.pdf