Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công nghệ chuyển giao
Công nghệ chuyển giao
Chuỗi khối - Công nghệ và tầm nhìn 
06/06/2018 
 

Cơ chế hoạt động đặc trưng như số hóa, đồng thuận phi tập trung, công khai - công nghệ chuỗi khối (blockchain) giúp các hoạt động kinh doanh diễn ra minh bạch, an toàn. Công nghệ chuỗi khối đang ngày càng được nhiều quốc gia, doanh nghiệp ứng dụng như tài chính, bảo hiểm, y tế… đã có một số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới vào kinh doanh hàng hóa nhưng còn thiếu các quy định.

Công nghệ chuỗi khối được đánh giá là đột phá và sẽ dẫn dắt CMCN 4.0 trong vài thập kỷ tới. Lợi ích có thể dẫn chứng qua ứng dụng vận chuyển hàng hóa, khi hàng hóa được chuyển từ đất nước này đến đất nước khác, chuyển đến địa điểm nào thì tất cả những thành viên tham gia mạng chuỗi khối đều có thể theo dõi tình trạng hàng hóa. Chuỗi khối phục vụ hiệu quả việc truy xuất nguồn gốc, những người tham gia chuỗi khối biết rõ các sản phẩm, hàng hóa được nhập khẩu, sản xuất từ đâu, lịch sử các giao dịch. Hiện nay, nhiều người dùng dữ liệu trên các dịch vụ điện toán đám mây (cloud), nếu một cloud này ngưng hoạt động hay biến mất thì toàn bộ thông tin, dữ liệu cũng mất do không có máy chủ để xuất thông tin. Trong khi đó công nghệ chuỗi khối cho phép kiểm soát thông tin, dựa trên cơ sở mỗi máy tính sẽ là một máy chủ, nếu một máy bị ảnh hưởng thì thông tin được xuất trên các máy khác, người dùng không bị mất dữ liệu. Công nghệ chuỗi khối không thể thay đổi được thông tin, do đó sẽ giúp hoạt động minh bạch, nhất là các giao dịch tài chính.

Nhiều nơi trên thế giới áp dụng công nghệ chuỗi khối vào điều hành kinh tế, xã hội và xây dựng hành lang pháp lý cho công nghệ mới này. Như Xin-ga-po, công nghệ chuỗi khối được ứng dụng trong y tế; tại Thụy Điển, dùng để quản lý quyền sử dụng đất; Đu-bai dự kiến áp dụng công nghệ này để tổ chức bộ máy Chính phủ vào năm 2020…nước ta cũng có một số đơn vị ứng dụng công nghệ chuỗi khối vào hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, vẫn chưa có hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ này, các cơ quan chức năng phải có đánh giá một cách thận trọng, dự báo các tác động trước khi hình thành các chính sách. Đánh giá từ các chuyên gia cho thấy, nguồn lực đầu tư kể cả về công nghệ và thủ tục triển khai còn nhiều hạn chế. Rào cản giữa các doanh nghiệp là chuẩn kết nối và chuẩn dữ liệu vẫn chưa được thống nhất để xử lý.

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH và CN) Chu Ngọc Anh, theo xu thế chung, chúng ta cần tiếp tục theo dõi, khuyến khích, phát huy những ưu điểm của công nghệ chuỗi khối, đồng thời nghiên cứu, đưa ra các chủ trương, chính sách, pháp luật để điều chỉnh phù hợp, giảm các rủi ro tiềm ẩn. Thời gian tới, Bộ KH và CN sẽ phối hợp các bộ, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển ứng dụng công nghệ chuỗi khối; nghiên cứu kinh nghiệm các nước; tham mưu trong ban hành những chủ trương, chính sách, quy định pháp luật phù hợp để thúc đẩy, kiểm soát công nghệ chuỗi khối. Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ chuỗi khối thông qua các chương trình KH và CN cấp quốc gia; ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện dự án có ứng dụng công nghệ chuỗi khối, thông qua Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Nguồn: KH&CN VN