Phương tiện thuỷ nội địa

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới(22/07/2016)

Ngày 05/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa(02/06/2016)

Theo chỉ đạo của Ban an toàn giao thông tỉnh, Thanh tra sở giao thông vận tải, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Trung tâm đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp liên ngành, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.