Hoạt động quản lý giao thông

Một số nguyên nhân công trình giao thông nông thôn sau một thời gian đầu tư bị xuống cấp(02/10/2017)

Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng (BTXM) trong 10 năm trở lại đây trên cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng được sử dụng nhiều, nhất đối với đường giao thông nông thôn với lý do vật liệu địa phương sẵn có, nhân công địa phương rẻ, thiết bị thi công, phương pháp thi công đơn giản, tuổi thọ cao hơn các loại mặt đường khác (láng nhựa, thấm nhập nhựa, )...