Chương trình công tác
Chương trình công tác
Quyết định về việc ủy quyền ký một số văn bản thuộc lĩnh vực Quản lý vận tải 
08/07/2020 
 

Nội dung chi tiết xem tại đây: Quyết định số 223/QĐ-SGTVT ngày 07/7/2020Trượng Thanh Sang