Chương trình đề án trọng tâm

UBND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014(16/07/2014)

Ngày 23-6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.