Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2018 trên địa bàn tỉnh(28/01/2018)

Ngày 22/01/2018, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2018 trên địa bàn tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội thi “Tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông” tỉnh Ninh Thuận lần thứ X năm 2017(11/12/2017)

Từ ngày 28/11/2017 đến ngày 30/11/2017 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông” tỉnh Ninh Thuận lần thứ X năm 2017.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông(13/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 03/8/2017 của Tỉnh ủy, ngày 09/11/2017, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.