Tìm Kiếm Văn Bản Pháp Quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
14/2014/CT-TTg 31/07/2014 Bảo vệ người tiêu dùng
1211/QĐ-TTG 24/07/2014 CP, PD Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
16/CT-TTg 18/06/2014 Tháo gỡ khó khăn về ngành Cơ khí Việt Nam
42/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Quản lý bán hàng đa cấp
2177/SNV-CCVC 07/04/2014 Thống nhất thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước hạn
185/NĐ-CP 15/11/2013 Xử phạt hành chình về lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
30/2013/TT-BCT 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
27/2013/TT-BCT 31/10/2013 Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
25/2013/TT-BCT 29/10/2013 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Văn Bản pháp quy tài chính
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
12/03/2014 Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THTK, CLP
3371 23/07/2013 Thực hiện công văn số 8643/BTC-QLNS ngày 03/07/2013 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013 theo chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ Tướng Chính phủ;
486/BTC-ĐT 15/01/2013 Thời hạn thực hiện thanh toán vốn các nguồn vốn bổ sung trong năm 2012
222/2012/TT-BTC 09/01/2013 Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khoá XIII số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 33/2012/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2012 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013;
6101 08/01/2013 Văn bản số 17574/BTC-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu CHính phủ giai đoạn 2012 - 2015
17565/BTC-ĐT 25/12/2012 Về việc thời gian thực hiện và thanh toán vốn các dự án lâm sinh thuộc Kế hoanh bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
27/11/2008 Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
18/11/2008 Hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước