Hoạt động Văn phòng
Hoạt động Văn phòng
Thi Đua Khen Thưởng 
21/07/2016 
 

THÔNG BÁO

Kết quả xét khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả xét khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

                    

 

            Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 2/12/2015 của Giám đốc Sở Công Thương Ninh Thuận về việc tổ chức lại Hội đồng Thi đua –Khen thưởng Sở Công Thương,

            Ngày 19/7/2016, Hội đồng Thi đua –Khen thưởng sở tổ chức họp xét khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2016 và tích cực tham gia, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 – 14/5/2016).

 

            Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thông báo công khai kết quả xét khen thưởng đối với 05(năm) tập thể và 10 (mười) cá nhân đạt kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016 (theo danh sách đính kèm), đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo, phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động được biết. Nếu có ý kiến thắc mắc, kiến nghị, phản hồi về Thường trực Hội đồng (Văn phòng sở) trước ngày 22 tháng 7 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, xử lý. Sau thời hạn nêu trên, Thường trực Hội đồng không nhận được ý kiến phản hồi của các đơn vị, cá nhân xem như thống nhất kết quả xét khen thưởng./.


DANH SÁCH  TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016


TT

Tập thể, cá nhân

Chức vụ, đơn vị

Hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua

Biểu quyết của Hội đồng

Ghi chú

I

 Tập thể

 

 

Số lượng

Tỷ lệ

 

1

Phòng Quản lý công nghiệp

 

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

7/7

100

 

2

Chi cục QLTT

 

nt

7/7

100

 

3

Trung tâm Khuyến công-XTTM

 

nt

7/7

100

 

4

Văn phòng sở

 

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành công thương

7/7

100

 

5

Chi đoàn thanh niên

 

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành công thương

7/7

100

 

II

 Cá nhân

 

 

 

 

 

1

 Phạm Đăng Thành

 PGĐ sở

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ

7/7

100

 

2

 Phan Thị Kim ngân

 CVPQLCN

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ

7/7

100

 

3

 Đạo Văn Rớt

 TP QLNL

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ

7/7

100

 

4

 Nguyễn Trung Hiếu

 PTP -KTAT

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ

7/7

100

 

5

 Huỳnh Hữu Tinh

 CVPQLTM

 Giấy khen tham gia tích cực trong hoạt động chào mừng kỷ niệm

7/7

100

 

6

 Hồ Vạn Niên

 CV VP sở

 Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành

7/7

100

 

7

 Nguyễn Hữu Hoành

 TPNVQLTT

 Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ

7/7

100

 

8

 Nguyễn Hoàng Long

 KSVTT-Đội 1

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ

7/7

100

 

9

 Dương Văn Sơn

 TPKC-TTKC

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ

7/7

100

 

10

 Đắc Hùng Tuấn

 PTP TVPTCN

Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ

7/7

100