Khuyến công - Xúc tiến thương mại
Khuyến công - Xúc tiến thương mại
Tài trợ kinh phí xây dựng Chiến lược Marketing làng nghề gốm Bàu Trúc 
27/04/2010 
Tạo dáng gốm Bàu Trúc

Giám đốc Sở Công Thương Ninh Thuận  tiếp nhận của Ông Nguyễn văn Hậu, chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Phúc Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc số tiền 10.000 Euro (mười ngàn Euro) tài trợ cho việc lập Chiến lược Marketing làng nghề gốm Bàu Trúc

 

    Ngày 23/4/2010 Giám đốc Sở Công Thương Ninh Thuận  tiếp nhận của Ông Nguyễn văn Hậu, chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Phúc Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc số tiền 10.000 Euro (mười ngàn Euro) tài trợ cho việc lập Chiến lược Marketing làng nghề gốm Bàu trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

 

       Đến 8h00 ngày 26/4/2010 Giám đốc Sở Công Thương đã bàn giao số tiền 10.000 Euro (mười ngàn Euro) lại cho Giám đốc Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận để thực hiện việc lập Chiến lược Marketing làng nghề gốm Bàu trúc. Sở Công Thương yêu cầu :

 

            1/ Giám đốc Trung tâm thực hiện : chuyển đổi tiền từ Euro sang tiền Việt Nam và nhập quỹ của Trung tâm để thực hiện chi trả kinh phí hợp đồng lập Chiến lược Marketing.

            2/ Số tiền còn lại sau khi chi trả cho hợp đồng nói trên, Trung tâm sử dụng cho mục đích khuyến công và xúc tiến thương mại.

            3/ Việc quản lý, sử dụng theo đúng chế độ quy định của Nhà nước hiện hành.

Kim Hùng