Quản lý Thương mại
Quản lý Thương mại
TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NINH THUAÄN 
01/05/2011 
 

Thương mại điện tử (TMĐT) đã được coi là một trong những động lực phát triển kinh tế chủ yếu với ưu thế giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, thu nhỏ không gian, cho phép doanh nghiệp sớm tiếp cận nền kinh tế số. Đến nay có thể nói TMĐT đã và đang đi vào cuộc sống … Tuy nhiên, TMĐT ở nước ta nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng vẫn chưa theo kịp với sự phát triển của TMĐT thế giới.

 

            Tại nhiều nước trên thế giới, loại hình giao dịch B2B(doanh nghiệp với doanh nghiệp và B2C(doanh nghiệp với khách hàng) chiếm tỷ trong lớn có khi tới 90%, thì ở Việt nam đang có chiều hướng ngược lại, tức là giao dịch TMĐT chủ yếu vẫn là giao dịch nhỏ do số đông khách hàng mua hàng qua mạng áp dụng. Trong khi đó, hệ thống hành chính và doanh nghiệp lớn thì chỉ chiếm lượng giao dịch rất ít. Hiện nay, hầu hết các cơ quan, bộ ngành, địa phương và các doanh nghiệp đều có wesite, thế nhưng những wesite này mang tính “trang sức”, giới thiệu, quảng bá, nặng về hình thức thông tin một chiều từ bộ, ngành, địa phương đến người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, yêu cầu về năng lực tương tác, phản hồi trực tiếp trên hệ thống website, các giao dịch qua email, giới thiệu và đăng ký thông tin trên mạng Internet, mua bán trực tuyến,.. chưa thực sự phát huy hiệu quả. Một ví dụ cụ thể nhất là cho đến nay, dù hệ thống ATM đã khá nhiều, rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, thế nhưng lĩnh vực chính mà ATM phục vụ vẫn chỉ là rút tiền, các giao dịch khác như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn,… hầu như rất hạn chế. Các giao dịch lớn, hầu hết các cá nhân và doanh nghiệp đều phải trực tiếp, hoặc thông qua ngân hàng với nhiều thủ tục nhân công.

Tại Ninh Thuận cơ sở hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu khai thác các tiện ích của dịch vụ Internet như theo dõi tin tức, trao đổi qua thư điện tử và có hơn 60 doanh nghiệp đã xây dựng website để giới thiệu doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm,... Việc xây dựng và vận hành website của các doanh nghiệp này đã góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm đến thị trường trong nước và quốc tế, hiệu quả thu được từ ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp có xu hướng tăng. Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng hoạt động thương mại điện tử của tỉnh cũng còn rất nhiều khó khăn, hạn chế, đó là số lượng website của doanh nghiệp còn ít, các trang web của doanh nghiệp hầu hết chỉ bằng tiếng Việt và chỉ đơn thuần giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm, không có chức năng nhận đơn hàng, bán hàng qua mạng, doanh nghiệp và người tiêu dùng chưa có thói quen mua bán qua mạng,… Từ các vấn đề trên cho thấy, để phát triển thương mại điện tử cần phải xây dựng Kế hoạch với những hoạt động cụ thể nhằm từng bước khai thác có hiệu quả hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Ninh Thuận đang tiến hành xây dựng và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch này tập trung vào những hoạt động cụ thể như đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử, nhất là đi sâu vào giới thiệu các ứng dụng của TMĐT trong hoạt động mua sắm trên mạng và thanh toán điện tử, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT nhằm thúc đẩy sự tham gia nhiều tầng lớp nhân dân vào các hình thức giao dịch mua bán trên mạng; tổ chức đạo tạo, tập huấn cho đội ngũ công chức QLNN và nhân viên doanh nghiệp về quản lý nhà nước cũng như kỹ năng ứng dụng TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website doanh nghiệp phục vụ giao dịch kinh doanh, quảng bá sản phẩm, giao dịch mua bán, thanh toán trực tuyến,..

Để Thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng cần đổi mới tư duy quản lý và hình thành thói quen mua sắm theo hướng hiện đại; cần nỗ lực một cách có hệ thống để tạo được mối liên hệ hữu cơ, cùng có lợi giữa những thành phần tham gia thương mại điện tử./.

Tường Vân