Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CẠNH TRANH 2018(02/10/2018)

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019, gồm 10 Chương 118 Điều

Công nghệ Chống hàng giả, bảo vệ ngưởi tiêu dùng(23/08/2018)

Công nghệ chống hàng giả

Chỉ thị tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(29/12/2014)

Ngày 23/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Sôi nổi hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới – 15 tháng 3(13/03/2015)

Ngày 15 tháng 3 hàng năm được Liên Hợp quốc chính thức tuyên bố là Ngày Quyền của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ngày Quyền của người tiêu dùng được ra đời nhằm cổ vũ cho những quyền cơ bản của người tiêu dùng, phản đối các hành vi vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, qua đó đề cao vai trò và vị thế của người tiêu dùng, đẩy mạnh công cuộc bảo vệ người tiêu dùng trên toàn thế giới.

NGƯỜI TIÊU DÙNG – Quyền và Nghĩa vụ theo quy định của pháp luật(15/03/2015)

Nhân Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới - 15 tháng 3, cùng xác định và nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể :