Quyết định Quy hoạch Cửa hàng Xăng Dầu(03/04/2014)

Quyết định 367 Phe duyet QH phat trien cua hang ban le xang dau den 2020

Quy hoạch Công nghiệp 2020(07/04/2014)

Sở Công Thương công bố quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 2020