Quản lý Kỹ thuật An toàn
Quản lý Kỹ thuật An toàn
Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012 của ngành công thương tỉnh Ninh Thuận: 
16/05/2012 
 
Cuối năm 2011, Sở có Công văn hướng dẫn các đơn vị trong ngành công thương tổng kết công tác AT-VSLĐ-PCCN và PCLB năm 2011, xây dựng kế hoạch và tổ chức  Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012. Đầu năm 2012, Sở có báo cáo tổng kết công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2011 và kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLD-PCCN lần thứ 14.

Chủ đề phát động của Tuần lễ Quốc gia lần thứ 14 là “ Xây dựng văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”, thời gian tổ chức Tuần lễ từ 18/3/2012 đến ngày 24/3/2012, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động tại các đơn vị trong ngành công thương, nhiều năm qua Sở Công thương  luôn đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trong ngành tổ chức các hành động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLD-PCCN bằng những hành động cụ thể như: Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị; Tổng kết công tác an toàn của năm trước và lập kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLD-PCCN. Để hưởng ứng Tuần lễ năm 2012, Sở Công thương đã có những công việc cụ thể sau:

            * Các công tác trước Tuần lễ:

            Cuối năm 2011, Sở có Công văn hướng dẫn các đơn vị trong ngành công thương tổng kết công tác AT-VSLĐ-PCCN và PCLB năm 2011, xây dựng kế hoạch và tổ chức  Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012. Đầu năm 2012, Sở có báo cáo tổng kết công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2011 và kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLD-PCCN lần thứ 14.

            Để trang bị kiến thức an toàn cho người lao động, Sở tổ chức 02 lớp tập huấn là: Lớp tập huấn sát hạch kiểm tra viên điện lực cho 76 người lao động là công nhân chuyên ngành điện có trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật bậc 5/7 trở lên; Lớp tập huấn kỹ thuật an toàn trong sử dụng, vận chuyển và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp cho 67 người lao động là thợ mìn, thủ kho, người vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và sau Tuần lễ, Sở cũng đã tập huấn bổ sung cho 08 người lao động không có điều kiện tham gia Lớp tập huấn trước Tuần lễ.

Thông qua bản tin công thương, Sở đã thông tin về mục đích tổ chức Tuần lễ về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia bằng cách treo băng rôn, tham gia các hoạt động do Ban Tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN tỉnh Ninh Thuận triển khai.

            * Những công việc trong Tuần lễ:

            Tỉnh tổ chức tuyên truyền công tác an toàn bằng nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phóng thanh di động, trên báo địa phương, khẩu hiệu, băng rôn, pa-nô-áp-phích, phát hành tờ rơi. Tỉnh tổ chức thăm hỏi một số cá nhân và thân nhân gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Một số doanh nghiệp tổ chức mít tinh, hội nghị tổng kết công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2011; tiêu biểu có 05 doanh nghiệp ngành công thương tổ chức hội thi, hội thao về ATVSLĐ – PCCN.

Tại các trụ sở cơ quan đơn vị trong ngành công thương tiến hành treo băng rôn với các khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ln thứ 14 năm 2012.

            * Những công việc sau Tuần lễ:

 

Sở tổ chức 02 Đoàn thanh, kiểm tra: Chủ trì và phối hợp cùng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công An tỉnh thanh tra công tác an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại 05 doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp từ ngày 09/4/2012 đến ngày 13/4/2012; Tổ chức kiểm tra an toàn trong sử dụng điện tại 05 doanh nghiệp sản xuất nước đá, kinh doanh dịch vụ du lịch, nuôi tôm thịt, sản xuất công nghiệp từ ngày 12/4/2012 đến ngày 16/4/2012.

Trong thời gian qua tuy không xảy ra những sự cố, tai nạn lao động tại doanh nghiệp nhưng cũng có nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn và Đoàn thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, nhắc nhở và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, sai sót nhằm tránh những sự cố mất an toàn.

            Sở cũng tham gia Đoàn kiểm tra về phòng chống cháy nổ do Công an tỉnh chủ trì tại 16 đơn vị trong đó có 13 đơn vị thuộc ngành công thương từ ngày 19/4/2012 đến 28/4/2012, đại diện Sở đã chú ý kiểm tra về an toàn điện, hệ thống chống sét đánh thắng, thiết bị áp lực, thiết bị nâng tại các đơn vị được kiểm tra và cũng kịp thời nhắc nhở những sai sót tại doanh nghiệp.

            Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2012, Sở sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra các cơ sở trong ngành công thương để kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị khắc phục những điểm mất an toàn có nguy cơ gây ra sự cố, tai nạn lao động.

                                                                                                Phòng KTAT-MT