Hoạt động Thanh tra
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày 14 tháng 03 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 801/UBND-TCD về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. ...
  (17/03/2017)
Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ  (13/02/2017)
“Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. ...
Hướng dẫn xử lý hành vi trộm cắp điện  (07/10/2016)
 Bộ Công Thương hướng dẫn cách xử lý các trường hợp như: cách xác định chủ thể vi phạm trong trường hợp địa điểm phát hiện hành vi trộm cắp điện là nhà cho thuê, cho mượn ...
CÔNG TÁC KIỂM TRA VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 10  (07/10/2016)
Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh (Phòng PC 64 và Phòng PC 66) tổ chức kiểm tra công tác sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bản tỉnh ...
Tạo chuyển biến căn bản trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị.  (04/04/2016)
giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 mà Chính phủ vừa ban hành ...
Trộm cắp điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự  (14/03/2016)
Ngày 17 tháng 8 năm 2015, Liên Bộ Công An, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công Thương, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC (Thông tư liên tịch 27) hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự ...
Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Công thương  (19/02/2016)
Ngày 14/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2015/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Công Thương ...
Triển khai Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện kết luận thanh tra  (19/06/2015)
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra đã có hướng dẫn về việc thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra ...
Chủ động ngăn ngừa hành vi trộm cắp điện  (19/06/2015)
Nhằm cung cấp thông tin giúp người sử dụng điện thực hiện đúng quy định của pháp luật trong sử dụng điện, thông tin đến người sử dụng điện một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và biện pháp xử phạt trích từ Nghị định 134/2013/NĐ-CP như sau: ...
Công tác kiểm tra vật liệu nổ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương  (19/06/2015)
Sau khi phát hiện nghi vấn, theo chỉ đạo của lãnh đạo, phòng chuyên môn và thanh tra đang phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp để làm rõ số lượng vật liệu nổ được sử dụng vào mục đích nào khác hay không. ...
Kết quả kiểm tra hoạt động điện lực  (19/06/2015)
Tổng số CBCNVC của đơn vị: 60 người ( Đại học: 9 người; Cao đẳng 4 người, trung cấp 7 người; Công nhân kỹ thuật: 24 người); Số công nhân kỹ thuật điện được tập huấn cấp thẻ ATĐ: 20 người; Số lao động được cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực: 13 người;11 đại lý bán lẻ; ...
CÔNG TÁC KIỂM TRA VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP  (19/06/2015)
       Đơn vị có kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp tại nơi xa dân cư, hẻo lánh, khu vực nhậy cảm về tình hình an ninh, chính trị, cần phải tăng cường số người bảo vệ có chuyên môn, tuyển chọn kỹ công nhân có uy tín canh gác kho thuốc, kíp để tránh mất cấp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, an toàn trong sử dụng. ...
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ  (19/06/2015)
Mục đích kiểm tra là tuyên truyền sâu rộng về pháp luật lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định có liên quan trong công tác bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình và khai thác khoáng sản; Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ...
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của ngành Thanh tra  (19/06/2015)
Ngày 04 tháng 01 năm 2013, tại Chi nhánh Viettel Ninh Thuận, có tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2012 và phương hướng năm 2013; Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính Trị -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh Tra Chính Phủ chủ trì, tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc cơ quan Thanh Tra Chính Phủ tại điểm cầu Hà Nội. Cùng ...
Quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo  (19/06/2015)
Theo nghiên cứu thực trạng hiện tượng trả thù người tố cáo hành vi tham nhũng của Viện Xã hội học (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) cho thấy, một số hình thức trả thù chủ yếu là trù úm (có tỉ lệ cao nhất, với 53,2%), kỳ thị, phân biệt đối xử (chiếm thứ hai với 34,8%); Người tố cáo bị đánh trọng thương, có người bị sa thải, đuổi việc, có người bỗng nhiên nhận được vòng hoa tang ở nhà hoặc nơi làm việc. Có trường hợp bố mẹ đấu tranh chống tham nhũng nhưng con ...
QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN VÀ NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG  (19/06/2015)
Ngày 13/07/2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ...
NỘI DUNG CỦA LUẬT TỐ CÁO 2011 VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHIẾU NẠI 2011  (19/06/2015)
Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012; Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998 được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 được tách riêng ra thành Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 201; cụ thể: ...
CÔNG TÁC KIỂM TRA AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN  (19/06/2015)
Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-BCĐ ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012; Tuần lễ sẽ được diễn ra từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2012 với chủ đề “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”, Sở Công Thương Ninh Thuận đã tiến hành kiểm tra an toàn sử dụng điện tại một số doanh  ...