Hoạt động Thanh tra
Chủ động ngăn ngừa hành vi trộm cắp điện
Nhằm cung cấp thông tin giúp người sử dụng điện thực hiện đúng quy định của pháp luật trong sử dụng điện, thông tin đến người sử dụng điện một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và biện pháp xử phạt trích từ Nghị định 134/2013/NĐ-CP như sau: ...
  (03/03/2014)
Công tác kiểm tra vật liệu nổ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương  (24/12/2013)
Sau khi phát hiện nghi vấn, theo chỉ đạo của lãnh đạo, phòng chuyên môn và thanh tra đang phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp để làm rõ số lượng vật liệu nổ được sử dụng vào mục đích nào khác hay không. ...
Kết quả kiểm tra hoạt động điện lực  (14/10/2013)
Tổng số CBCNVC của đơn vị: 60 người ( Đại học: 9 người; Cao đẳng 4 người, trung cấp 7 người; Công nhân kỹ thuật: 24 người); Số công nhân kỹ thuật điện được tập huấn cấp thẻ ATĐ: 20 người; Số lao động được cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực: 13 người;11 đại lý bán lẻ; ...
CÔNG TÁC KIỂM TRA VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP  (14/10/2013)
       Đơn vị có kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp tại nơi xa dân cư, hẻo lánh, khu vực nhậy cảm về tình hình an ninh, chính trị, cần phải tăng cường số người bảo vệ có chuyên môn, tuyển chọn kỹ công nhân có uy tín canh gác kho thuốc, kíp để tránh mất cấp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, an toàn trong sử dụng. ...
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ  (23/05/2013)
Mục đích kiểm tra là tuyên truyền sâu rộng về pháp luật lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định có liên quan trong công tác bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình và khai thác khoáng sản; Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ...
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của ngành Thanh tra  (24/01/2013)
Ngày 04 tháng 01 năm 2013, tại Chi nhánh Viettel Ninh Thuận, có tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2012 và phương hướng năm 2013; Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính Trị -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh Tra Chính Phủ chủ trì, tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc cơ quan Thanh Tra Chính Phủ tại điểm cầu Hà Nội. Cùng ...
Quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo  (24/12/2012)
Theo nghiên cứu thực trạng hiện tượng trả thù người tố cáo hành vi tham nhũng của Viện Xã hội học (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) cho thấy, một số hình thức trả thù chủ yếu là trù úm (có tỉ lệ cao nhất, với 53,2%), kỳ thị, phân biệt đối xử (chiếm thứ hai với 34,8%); Người tố cáo bị đánh trọng thương, có người bị sa thải, đuổi việc, có người bỗng nhiên nhận được vòng hoa tang ở nhà hoặc nơi làm việc. Có trường hợp bố mẹ đấu tranh chống tham nhũng nhưng con ...
QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN VÀ NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG  (12/09/2012)
Ngày 13/07/2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ...
NỘI DUNG CỦA LUẬT TỐ CÁO 2011 VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHIẾU NẠI 2011  (27/08/2012)
Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012; Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998 được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 được tách riêng ra thành Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 201; cụ thể: ...
CÔNG TÁC KIỂM TRA AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN  (19/04/2012)
Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-BCĐ ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012; Tuần lễ sẽ được diễn ra từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2012 với chủ đề “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”, Sở Công Thương Ninh Thuận đã tiến hành kiểm tra an toàn sử dụng điện tại một số doanh  ...
Nghị định của Chính phủ về cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành  (04/04/2012)
Ngày 09/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2012/NĐ-CP về cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Nghị định bao gồm 6 chương, 45 điều quy định về cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Hoạt động thanh tra chuyên ngành; Thanh tra lại trong hoạt động thanh tra chuyên ngành; Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh ...
Triển khai Tuần lễ về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012  (26/03/2012)
Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-BCĐ ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012; Tuần lễ sẽ được diễn ra từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2012 với chủ đề “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”, Sở Công Thương Ninh Thuận đã triển khai kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hưởng ứng Tuần ...
TỔ CHỨC CÔNG BỐ KẾT LUẬN KIỂM TRA AN TOÀN TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  (10/11/2011)
Thực hiện Kết luận kiểm tra số 4522/KL-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; ...
CÁC ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT THANH TRA NĂM 2010  (22/07/2011)
Ngày 15/11/2010, với 81,14% phiếu tán thành, Quốc hội khoá XII đã biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi), với 7 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Có rất nhiều điểm mới được quy định trong Luật Thanh tra sửa đổi, song có một điểm mới rất đáng chú ý vì nó làm thay đổi căn bản về bản chất của hoạt động thanh tra, đó là: “Hoạt động thanh tra là nhằm giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các qui định ...
Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh  (11/07/2011)
Trước tình hình vi phạm nghiêm trọng về an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, nhất là vụ tai nạn ngày 1-4 tại mỏ đá Lèn Cờ - Nghệ An, ngày 5-4, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, TP khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Thủ tướng lưu ý công tác kiểm tra cần đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến thiết kế khai thác mỏ, việc bảo đảm an toàn lao động trong khai ...
KIỂM TRA AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN  (04/05/2011)
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tuần lễ về an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 13 năm 2011, Sở Công Thương Ninh Thuận đã tiến hành kiểm tra an toàn sử dụng điện tại một số doanh  nghiệp trên địa bàn; nhằm mục đích tuyên truyền về an toàn, phòng tránh tai nạn và cháy nổ trong sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt của nhân dân khi sử dụng điện. Tăng cường nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về tầm quan trọng của việc đảm ...
Triển khai Tuần lễ về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011  (04/05/2011)
Thực hiện Kế hoạch số 839/KH-BCĐ ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ về an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 13 năm 2011; Tuần lễ sẽ được diễn ra từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2011 với chủ đề “An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, Sở Công Thương Ninh Thuận đã triển khai kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia. ...