Thông báo thầu an toàn thực phầm(01/01/2020)

Về việc chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ “Truyền thông các hoạt động, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành Công Thương”