Quản lý Công nghiệp
Quản lý Công nghiệp
Danh mục Công bố Hợp quy SP Dệt May 
30/10/2018 
 

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NINH THUẬN

CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAYDANH MỤC DOANH NGHIỆP NINH THUẬNCÔNG
BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY

 

 

TT

THÔNG TIN CHUNG

Ghi chú

Tên tổ chức công bố hợp quy

Tên sản phẩm

Số lượng

Số công bố hợp quy

Ngày/tháng/năm cấp

 1

 Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú

 Khăn các loại

 16

 14718057/VDM

 6/4/2018

 QCVN01:2017/BCT

 

 

 Áo choàng, thảm, chăn mềm, tạp dề, khăn các loại

 59

 14718175

 26/4/2018

 QCVN01:2017/BCT

 

 

 Sản phẩm dệt may

 7

 14518557

 27/12/2018

 QCVN01:2017/BCT

 

 

 Sản phẩm dệt may

 38

 1471900801

 20/3/2019

 QCVN01:2017/BCT

 

 

  Sản phẩm dệt may

 12

14518557GS01

 20/9/2019

 QCVN01:2017?BCT

 

 

 

 

 

 

 30.11.2020-Cong bo hop quy