Quản lý thương mại điện tử
Quản lý thương mại điện tử
Công bố Danh sách các website bán hàng trực tuyến được hỗ trợ kinh phí thiết kế 
06/02/2013 
 
Đến nay, Sở Công Thương đã hoàn tất nghiệm thu và thanh lý theo hợp đồng đã được ký kết hỗ trợ cho doanh nghiệp và công bố danh sách 25 Website của 25

Thực hiện Kế hoạch số 2608/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015. Trong đó, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí thiết kế ban đầu 25 website bán hàng trực tuyến mức độ 3 cho 25 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với mức kinh phí đối đa mỗi website được hỗ trợ 8.000.000đồng/website, doanh nghiệp đã chủ động trực tiếp tiềm đối tác thiết kế website thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đến nay, Sở Công Thương đã hoàn tất nghiệm thu và thanh lý theo hợp đồng đã được ký kết hỗ trợ cho doanh nghiệp và công bố danh sách 25 Website của 25 doanh nghiệp chính thức đưa vào hoạt động đến toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh được biết.
Bán hàng trực tuyến là hình thức kinh doanh hiện đại thuận lợi, tiết giảm nhiều chi phí, Sở Công Thương rất khuyến kích doanh nghiệp cũng như quần chúng nhân dân tăng cường ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin để số hóa các khâu Mua – Bán (B2C). Đồng thời, Sở Công Thương mong muốn rằng các doanh nghiệp được hỗ trợ chủ động duy trì, cập nhật thông tin thường xuyên để website hoạt động hiệu quả hơn./. PNT


STT

Tên Doanh Nghiệp

Website

1

HTX DV SXKD Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp

http://detthocammynghiep.com.vn

2

DNTT Gốm Tiến Vinh Bàu Trúc

http://gomtienvinhbautruc.com.vn

3

Hộ Kinh Doanh Hoàng Duy Dương

http://hoangduyduong.com.vn

4

Cty TNHH TM&DV Trúc Nguyên

http://trucnguyen.com.vn

5

HTX Gốm Chăm Bàu Trúc

http://htxgombautruc.com.vn

6

Cơ Sở Gốm Sakawi

http://gomsakawi.com.vn

7

Cty TNHH Gốm Bàu Trúc Chế Nhất Khui

http://gomchenhatkhui.com.vn

8

Cơ Sở Gốm Đàng Xem

http://gomdangxem.com.vn

9

Cty TNHH TM&DV Phượng Định

http://phuongdinhninhthuan.com.vn

10

CN Cty CP Thực phẩm Nam Trung Bộ tại Ninh Thuận

http://luongthucnamtrungbo-ninhthuan.com.vn

11

Cty TNHH Tân Sơn Hoa Cương

http://tansonhoacuong.com.vn

12

DNTN Sản xuất TM&DV Đại  Phương  http://nhobamoi.com.vn

13

CSSX Vanh nho Vạn Long

http://phanbonvanlong.com.vn

14

Cơ sở Vang nho Thiên Thảo

http://vangnhothienthao-ninhthuan.com.vn

15

Cty TNHH Gốm Chămpa

http://gomchampa.com.vn

16

Cty TNHH DV&TM Thy Thy

http://thythy.com.vn

17

Cty TM Hưng Phú

http://npphungphu.com.vn

18

Cty TNHH Gia Thịnh

http://giathinhthucpham.com.vn

19

Xí nghiệp Thạch cao Mỹ Đức

http://thachcaomyduc.com.vn

20

DNTN Xuân Thạnh

http://gomynghexuanthanhninhthuan.com.vn

21

Cty TNHH Nhực Đức Thành Hưng

http://nhuaducthanhhung.com.vn

22

Cty CP In Ninh Thuận

http://ninhthuanprint.com.vn

23

CN Cty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tại Ninh Thuận

http://saigontabacnt.com.vn

24

Cty Văn Hóa tổng hợp Ninh Thuận

http://vanhoaninhthuan.com

25

Cơ sở Vang nho Trí Hiệp

http://ruouvangtrihiep.com