giải quyết khiếu nại dời đường dây điện
Tên công dân/đơn vị:
Phan Văn Như
Số CMND/Giấy phép ĐKKD:
Địa chỉ:
Thôn Sơn Hải, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận
Địa bàn:
Huyện Thuận Nam
Ngày tiếp dân:
30/03/2010
Điện thoại:
không
Thời gian:
30 ngày làm việc
Nội dung:
Cán bộ tiếp dân:
Huỳnh Chơn Thành
Đơn vị thụ lý:
Sở Công thương
Nội dung biên bản tiếp dân:
Tuyến đường dây điện 15(22) kV và 03 trạm hạ áp 03 pha thuộc Dự án khu nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải (do Ban QLDA ngành Nông nghiệp làm chủ đầu tư) được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 2020/QĐ-UB ngày 23/5/2002; và được duyệt điều chỉnh lại tại Quyết định số 957/QĐ-UB ngày 27/4/2003. Theo thiết kế, đường dây điện có qua nhiều thửa đất của các hộ dân, trong đó có điểm đấu nối đầu tuyến thuộc phần đất của hộ bà Trần Thị Xẻo (hiện ông Như đang khiếu nại);
Trạng thái hồ sơ:
Đã xử lý
Kết quả xử lý:
dời điểm đấu nối tại trụ SHải-085 (trong đất hộ ông Phan Văn Như) sang điểm đấu nối tại trạm biến áp treo trụ số SH87 (do Chi cục Phát triển Nông thôn quản lý) và tháo 02 sợi dây néo tại trụ SHải-085 như yêu cầu của ông Như
Trở về trang trước