Cấp phép
Công ty TNHH xây dựng công trình An Cường (GP 15/2010/GP-UBND)
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:14.0pt;font-family:'Times New Roman';} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã cấp Giấy phép số 15/2010/GP-UBND ngày 08/02/2010 cho Công ty TNHH xây dựng công trình An Cường với các điều kiện sau: ...
  (19/06/2015)