Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo tham nhũng 2019 
03/08/2020 
 
Danh mục báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2019
Danh mục báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2019

STT

Nội dung

Số/ngày ban hành văn bản

1

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng Quý I năm 2019

Số 325/BC-SCT
 ngày 05/03/2019

2

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng 06 tháng năm 2019

Số 756/BC-SCT
ngày 14/5/2019

3

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng 06 tháng năm 2019

Số 855/BC-SCT
ngày 03/6/2019

4

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng 09 tháng năm 2019

Số 1387/BC-SCT
ngày 4/9/2019

5

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2019

 Số 1613/BC-SCT
 9/10/2019

6

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng năm 2019

Số 92/BC-SCT
ngày 4/11/2019

7

Báo cáo về kết quả thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trực thuộc (Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại)

Số 110/BC-ĐTT
ngày 31/12/2019


8 Báo cáo sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 Số 129/BC-SCT
ngày 11/02/2019
9 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019   Số 1577/BC-SCT
ngày 01/10/2019 
Tin đã đưa
(29/11)
(23/11)
(23/11)
(23/11)
(23/11)
(16/11)
(15/11)
(15/11)
(08/11)
(08/11)