Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thửa đất số 188, tờ bản đồ địa chính số 7, phường Đông Hải 
13/01/2020 
 
 
Tin đã đưa
(13/01)
(13/01)
(26/02)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(11/01)
(22/09)
(14/08)