Thông báo TP
Thông báo TP
( HỎA TỐC) tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
03/04/2020