Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý bán phế liệu chiếc Ca nô của UBND phường Văn Hải 
13/01/2020 
 
 
Tin đã đưa
(13/01)
(13/01)
(26/02)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(11/01)
(22/09)
(14/08)