UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
tình hình kinh tế xã hội tháng 01 và chương trình công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020 
04/02/2020 
 
 
Tin đã đưa