Tuyên truyền
Tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) 
17/05/2019