UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch "Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị" năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
21/11/2019 
 
 
Tin đã đưa
(20/04)
(20/04)
(20/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(08/04)
(06/04)
(06/04)