Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
V/v phê chuẩn kết quả bầu Trưởng, Phó Đoàn hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
06/09/2021