Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới phòng học Trường tiểu học Thanh Sơn (hạng mục khối lớp học 12 phòng) 
16/09/2021